WIE ZIJN WIJ

 

Onze missie

De Voedselbank West-Vlaanderen stelt zich als doel de strijd aan te binden zowel tegen honger als tegen de voedselverspilling. Zij maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken (www.foodbanks.be) die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken.

Strijd tegen honger en voedselverspilling

In België leeft 15% van de bevolking (1/7) onder de armoede grens. Enerzijds zijn er duizenden mannen, vrouwen en kinderen die honger lijden, ook in de provincie West-Vlaanderen. Anderzijds beschikken de distributieketens, de voedingsindustrie, de veilingen en de Europese Unie over belangrijke productie- en stockoverschotten.Onze taak bestaat erin deze voedingswaren te recupereren en te beheren teneinde ze te kunnen bedelen aan diegenen die honger lijden.

 

ONZE EINDEJAARSACTIE, warm aanbevolen.


Ontdek onze cadeaubon in detail: RESERVATIE .

Of doe een gift via onze bankrekening: BE02 0682 1093 7540

Druk op de update knop om het filmpje te stoppen

Enkele cijfers voor West-Vlaanderen:

In 2022 heeft de Voedselbank West-Vlaanderen voor 10.464.434 € aan goederen verdeeld onder ruim 17.355 kansarmen. Onderstaande grafiek toont aan dat kansarmoede blijft toenemen in onze provincie.

 

Grafiek VBW 2022

Ons Handvest

 

Het ophalen, het beheer en de herverdeling van de eetwaren zijn onderworpen aan zeer strikte ethische normen :

 

 

Kosteloosheid

 

Wij hebben ons tot doel gesteld alle voedingsmiddelen kosteloos te verkrijgen en ook kosteloos te herverdelen aan minderbedeelde personen.

 

Kwaliteit

 

Alle goederen bestemd voor de minderbedeelden moeten van goede kwaliteit zijn en in overeenstemming met de voorschriften op het vlak van de voedselveiligheid. Dat betekent kwaliteitscontrole bij aankomst, nazicht van de vervaldata, bewaken van de koude keten.

 

Verdeling

 

Alle levensmiddelen, die wij krijgen, worden bezorgd aan de minderbeelden door tussenkomst van (82) caritatieve verenigingen. Op hun beurt hanteren deze verenigingen correcte criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen op voedselbedeling.

 

Vrijwilligerswerk

 

Onze werking wordt volledig verzekerd door vrijwilligers die onbezoldigd zijn. In de voedselbank West-Vlaanderen met depot in Kuurne kunnen we rekenen op een dertigtal vrijwilligers voor zowel administratieve als logistieke taken.

Onze juridische structuur

De Voedselbank West-Vlaanderen is een VZW opgericht bij akte van 12 december 1988 met : Ondernemingsnummer : 0438 306376 Maatschappelijke zetel: Weidenstraat 38 - 8520 Kuurne

De Voedselbank West-Vlaanderen

De Raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Henri Verwee

Afgevaardigd bestuurders:

Ignace Bosteels
Claudette Haverbeke

Leden:

Martin Callens
Didier Delecluse
Xavier Gerniers
Dominique Van Merris
Thierry Vandererfven
Marleen Verfaellie

WAT DOEN WIJ

 

Bevoorrading

De levensmiddelen, die wij kosteloos inzamelen, zijn afkomstig van:

Het Europees Fonds voor hulp aan minderbedeelden

 • Dankzij dit Fonds worden basisproducten ter beschikking gesteld van de voedselbanken in de lidstaten.
 • Deze goederen vertegenwoordigen 40% van de inzameling
 • Bestaan uit: rijst, bloem, melk, conserven, ...

Inzameling van levensmiddelen

 • Geregeld worden inzamelacties georganiseerd in de grote winkelketens zoals Delhaize, Colruyt, Carrefour…

Productie- en stockoverschotten van :

 • de voedingsindustrie (droge voeding, diepvriesproducten en gekoelde voedingswaren)
 • de REO-veiling voor groenten en fruit
 • de groot-distributie (verse producten verwijderd uit de stock vóór hun uiterste verbruiksdatum)

Inzameling van levensmiddelen
Opslag

Opslag

Alle ingezamelde producten worden naar onze opslagplaats te Kuurne gebracht, waar ze gecontroleerd, gesorteerd en opgeslagen worden. De regels betreffende hygiëne en voedselveiligheid worden daarbij op de meest strikte wijze in acht genomen. Onze uitrusting laat toe het behoud te verzekeren van de koude keten die voor een aantal eetwaren niet mag worden onderbroken.
De nodige uitrusting wordt gefinancierd met giften vanwege stichtingen, service clubs, particulieren en het bedrijfsleven.

Beheer

Wij zijn gestructureerd zoals een onderneming, met een afdeling onthaal, administratie, bevoorrading, logistiek, transport, distributie en communicatie. De werking wordt verzekerd door vrijwilligers die hun beroepservaring ten dienste willen stellen van de minderbedeelden.

Beheer
VerdelingVerdeling
VerdelingVerdeling

Verdeling

Wij bedelen de levensmiddelen tussen erkende West-Vlaamse caritatieve verenigingen, die ze op hun beurt aan de minder bedeelden verdelen. Zij hebben de opdracht mensen in zorgelijke levensomstandigheden te begeleiden om hen terug een plaats te bezorgen in de maatschappij. De begunstigden worden meestal doorverwezen door het plaatselijk OCMW.

 • 1x per maand krijgen de aangesloten verenigingen droge voeding in verhouding tot het aantal aangesloten leden. Zij komen die zelf afhalen in ons verdeelpunt in Kuurne.
 • 1x per week kan eveneens verse voeding (groenten, fruit, charcuterie) en diepvries afgehaald worden in functie van de aanvoer.
 • De grotere verenigingen worden 1x per maand door ons bevoorraad met aangepast en gekoeld transport zowel voor verse als voor diepgevroren voeding, dit met het oog op het respecteren van de korte keten.

Onze behoeften

 

 

Nood aan producten

Om onze activiteiten te ontwikkelen en tegemoet te komen aan de groeiende vraag, hebben wij voortdurend behoefte aan eetwaren, conserven, dranken, ... Ook onderhoud en hygiëneproducten en petfood zijn welkom

Nood aan Vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar mensen met een warm hart die ons helpen bij het volbrengen van onze opdracht: de strijd tegen honger en voedselverspilling.

 

De Voedselbank heeft een administratieve en een logistieke opdracht, met een vraag naar onder meer: magazijnbeheerders, onderhoud materalen, chauffeurs met rijbewijs C, heftruck chauffeurs, onthaal-medewerkers, administratieve en communicatie medewerkers …

Financiƫle behoeften

Hoewel al onze medewerkers onbezoldigde vrijwilligers zijn, moeten wij een aantal functioneringskosten dekken, die inherent zijn aan onze activiteiten (huur, brandstof, elektriciteit, verwarming, transportkosten,...).

Nood aan materiƫle middelen

Gezien de toename van de hoeveelheid levensmiddelen die wij bedelen hebben wij en onze aangesloten verenigingen een groeiende behoefte aan : diepvriezers en koelinstallaties voor de opslag, heftrucks, computers en randapparatuur, kantoormeubelen, ...

Onze behoeften

Hoe kan u ons helpen

 

 

Om onze opdracht te vervullen moeten wij kunnen rekenen op talrijke partners, waaronder particulieren, ondernemingen en Service Clubs.

 

Hoe kan u ons steunen ?

  • U kan ons financieel een duwtje in de rug geven door uw gift te storten op rekening nummer BE02 0682 1093 7540 van de Voedselbank West-Vlaanderen.

 

  • U kan een Peterschap onderschrijven: door de ondertekening van een partnership contract verbindt u er zich toe de Voedselbank structureel te ondersteunen voor een minimum bedrag van 1.250 euro en dit voor een langere periode ( 1 à 3 jaar). In ruil ontvangt U een certificaat, een award, waaruit de erkenning voor uw bijdrage blijkt en wordt U uitgenodigd op elk belangrijk evenement georganiseerd door de Voedselbank.
   U wordt ook op geregelde tijdstippen op de hoogte gehouden van de evolutie van onze werking.
   Indien U dit wenst wordt uw naam opgenomen worden op de lijst van sponsors van de Voedselbank. Financiële ondersteuning onder de vorm van een partnership steun is heel direct en concreet: Zo maakt een bijdrage van 1.250 euro het de Voedselbanken mogelijk om 14.500 maaltijden te verdelen.

 

 • U kan bedrijven of ondernemers uit uw netwerk aanspreken om leverancier te worden van de Voedselbank: Zo zijn we permanent op zoek naar bedrijven die bereid zijn op regelmatige basis kwalitatieve producten te leveren. Het betreft zowel voeding, onderhoud- en hygiëneproducten als petfood.

 

Actie 2023 - Cadeaubon

 • Waarom een cadeaubon ? Cadeaubonnen zijn helemaal ingeburgerd als alternatief voor een écht geschenk. Deze cadeaubon zal heel zeker erg goed terecht komen. De vzw Voedselbank West-Vlaanderen gebruikt het geld om de minderbedeelden in onze regio hulp te bieden. Zo werden er dit jaar bijna 20.000 kansarmen in West-Vlaanderen geholpen. We kunnen dit realiseren dank zij de steun van talrijke leveranciers uit de voedingssector en de hulp van een 35 tal onbezoldigde vrijwilligers.

 

  • Wat betekent uw cadeaubon ? Niet alleen het aantal minderbedeelden blijft jaar na jaar toenemen, ook onze algemene kosten stijgen. Denk maar aan de huur, vervoer en de torenhoge energieprijzen. Om deze kosten te drukken, doen wij beroep op uw vrijgevigheid. Voor elke cadeaubon van € 40 die de Voedselbank ontvangt, kunnen wij 675 kg voedsel uitdelen, voldoende om 1.350 maaltijden te bereiden.

 

  • Hoe koop je een cadeaubon ? Een cadeaubon reserveren kan door 40 euro -of meer -, over te schrijven op het rekeningnummer BE02 0682 1093 7540 van Voedselbank West-Vlaanderen. Wij zorgen ervoor dat de gift goed terecht komt. Voor elke schenking vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

 

 • In naam van alle begunstigden van onze actie, danken wij u uit de grond van ons hart.

Giften

 

Steun de Voedselbank West-Vlaanderen

Alle giften zijn welkom om de Voedselbank te helpen. De giften kunnen overgemaakt worden eenmalig of via een permanent order ten voordele van de Voedselbank. Wij rekenen op uw steun. In naam van de minst bedeelde personen, bedanken wij u van harte voor uw gift.

 

U kan storten op het rekeningnummer : BE02 0682 1093 7540

van de Voedselbank West-Vlaanderen, Weidenstraat 38 8520 Kuurne.

 

Elke gift van 40 € of meer is fiscaal aftrekbaar.

Contact